le hong son

Tiểu sử trường TH Lê Hồng Sơn

Lê Hồng Sơn (1899 – 1933) là nhà cách mạng chống Pháp Lê Hồng Sơn tên thật Lê Văn Phan, còn có các bí danh: Lê Hưng Quốc, Võ Hồng Anh,…