Liên hệ

Trường Tiểu học Nguyễn Trãi

Địa chỉ: .., thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định
Người phát ngôn: Ông/bà – Chức vụ: Hiệu trưởng
Điện thoại: 097844433 – Email: email@namdinh.edu.vn